REVISTA DE EDUCATIE MEDICALA CONTINUA DEDICATA GINECOLOGILOR,
OBSTETRICENILOR, MOASELOR SI ASISTENTILOR MEDICALI DIN ROMANIA

Indicatii pentru Autori

Ginecologia.roSocietatea Româna de Ultrasonografie in Obstetrică şi Ginecologie
Societatea Româna de Chirurgie Minim Invazivă în Ginecologie


Indicaţii pentru Autori

Jurnalul Ginecologia.ro este un jurnal care deţine procesul de peer review, dedicat publicării de anchetele originale, observaţii, anchete științifice și recenzii în diferitele domenii ale obstetricii şi ginecologiei. Limba de publicare a revistei este limba română, cu titlul, abstractul şi cuvintele cheie şi în limba engleză.

Citarea referintelor din revista Ginecologia.ro poate ajuta la cresterea citarilor. Astfel, este important de a reaminti folosirea citarilor recente din revista in special a altor autori in timpul editarii manuscrisului, evitand in acest fel auto-citarea.Scopul Procesului de Peer Review 

Vă mulțumim pentru efortul și expertiza dumneavoastra de a contribui la revizuirea manuscriselor, fără de care ar fi imposibil a se menține standardele ridicate ale revistei.

Procesul de peer review este un element critic de publicare științifică și una dintre cele mai importante pietre de temelie ale procesului științific. Procesul de peer review are două funcții importante: 

- Acționează ca un filtru: verifica în mod corespunzător manuscrisele înainte de a fi publicate; 

- Îmbunătățește calitatea cercetării: evaluarea riguroasă efectuată de către alți experți din domeniu;

Ghidul de utilizare al review-erilor aderă la stanrdele Sistemului Editorial Elsevier.

 

Considerații etice 

În cazul în care proiectul științific implică subiecți umani sau animale de laborator, autorii trebuie să menționeze în manuscris că protocolul a fost aprobat de Comisia de etică a instituției în care a fost efectuată activitatea de cercetare. Experimentele pe animale vertebrate vii sau nevertebrate superioare trebuie să fie dovedite a fi etic acceptabil și în conformitate cu orientările sau regulamentele pentru animalele de laborator instituționale și naționale. Orice formă de înregistrare care poate identifica un pacient trebuie să fie excluse din conținutul lucrării. Când sunt prezentate fotografii clinice ale pacienților, acordul pacientului trebuie să fie obținut înainte de depunerea manuscrisului, aceasta fiind responsabilitatea autorului. În cazul în care manuscrisele  prezinta o cercetare medicala care implica subiecti umani, autorii trebuie să includă o declarație care să confirme consimțământul informat obținut de la toți subiecții, în conformitate cu Declarația Mondială a Asociației Medicale din Helsinki. Editorul își rezervă dreptul de a respinge orice document pe motive etice. Toți autorii sunt responsabili pentru aderarea la orientări privind bunele practici de publicare.Cerinţele minime care trebuiesc îndeplinite privesc următoarele aspecte:

Pregătirea Manuscriselor

Jurnalul Ginecologia.ro publică lucrări în limba română. Nu se acceptă decât studii originale, nepublicate anterior.
Lucrările vor fi încărcate electronic, în format .doc sau .docx. În formular se vor trece titlul, numele complet al autorilor, afilierea lor instituţională, un rezumat, 4-6 cuvinte cheie, adresa de corespondenţă şi emailul autorilor.
Tehnoredactaţi materialul cu caractere româneşti, Times New Roman 12 p., pagina A4 la două rânduri. În acest format, lucrarea ar trebui să conţină maximum 25 de pagini.

Toate lucrările trebuiesc redactate în stitul lucrărilor ştiinţifice, având introducere, secţiune metodologică de materiale şi metode, secţiune de prezentare a rezultatelor, discuţiilor, concluzii şi bibliografie.
Limba: Revedeţi cu atenţie manuscrisul pentru a corecta eventualele greşeli lexicale sau gramaticale.

Cerinţe minimale privind structura lucrării:

Titlul: Trebuie să fie cât mai specific şi sugestiv.

Cuvinte-cheie: Cele 4-6 cuvinte cheie, trebuie pe cât posibil, să nu fie identice cu cele din titlu.

Recomandăm o împărţire logică a lucrării pe capitole şi eventual subcapitole, al căror titlu nu trebuie numerotat. Titlul capitolelor trebuie trecut cu bold, iar al subtitlurilor cu bold italic.

Introducere: Trebuie să se specifice aici scopul articolului, motivele care au determinat alegerea subiectului, relevanţa articolului pentru literatură, modalitatea în care articolul îşi va atinge scopul (metodele de cercetare folosite). Ultimul paragraf al introducerii trebuie să cuprinda şi o prezentare succintă a structurii articolului.

Materiale si Metode: Lucrările care implică această metodologie, trebuie să prezinte intrebările de cercetare (obiectivele studiului), ipotezele, informaţiile privind metodele, tehnicile şi instrumentele de cercetare utilizate. În cazul în care sunt prezentate date de anchetă, trebuiesc prezentate modalităţile de alegere a subiecţilor, mărimea şi caracteristicile socio-demografice loturilor (eşantioanelor), procentul non-răspunsurilor şi orice alte date considerate relevante.

Rezultate şi Discuţii: Trebuiesc incluse în subcapitole separate.

Concluzii: Va fi inserată trecerea în revistă a argumentului şi a modului cum acesta este susţinut de datele prezentate, dar trebuiesc incluse şi aplicaţiile rezultatelor pentru tema discutată. În final trebuiesc menţionate limitările studiului şi posibilităţile eventuale de dezvolare ulterioară.

Tabelele: Trebuiesc numerotate consecutiv (1, 2, etc.) şi să conţină un număr şi o legendă succintă, plasate înaintea tabelului, ca în exemplul următor:

Tabelul 1: Xxx.

Eventualele explicaţii suplimentare trebuiesc inserate imediat sub tabel. Tabelele multiple vor fi etichetate cu litere mici ale alfabetului (1a, 1b, etc.).

Grafice: Toate fotografiile, graficele şi diagramele trebuie să fie menţionate cu titlul 'Figura' şi numerotate consecutiv (1, 2, etc.). Legendele şi numerele trebuiesc plasate sub figură. Figurile multiple vor fi etichetate cu litere mici (1a, 1b, etc.). Trebuiesc evitate textele explicative cu corp de litera foarte mic, dar şi variatia în privinţa mărimii textului din grafice.
Furnizaţi o legendă detaliată (fără abrevieri) şi plasaţi-o sub figură, ca în exemplul următor:

Figura 1. Xxx.

Referinţele in text: Vor fi aşezate între paranteze (numele de familie al autorului, anul), Exemple: (Breakwell şi Lyon, 2005). Dacă sunt mai mulţi de 3 autori, numai primul ar trebui să fie mentionat în referinţa din text, urmat de 'şi col.' (Christensen şi col., 2002).

Bibliografia: Lista referenţilor trebuie să fie plasată la capitolul 'Bibliografie'. Sugerăm în acest context să urmariti numărul curent al jurnalului Ginecologia.ro.
Exemple:
1. Articol de jurnal:
Rice K (2011). Abdominal ectopic pregnancy, AJOG, 209(4), 294-306.

2. Capitol de carte
Wilis TA, Mendoza D. (2012). Evidence-based surgery for cesarean delivery, in S. Charles (ed.), In: Cesarean delivery, New York:Elsevier, 405-409.

3. Carte de autor:
Held D, Lyons E. (2010). Endometriosis: a life cycle approach?. Oxford, Boston: Butterworth-Heinemann.

4. Lucrare prezentată la conferinţă:
Habich R (2012). The impact of uterine leiomyomas: a national survey of affected women. International Workshop. Europe and North America- Societies in Constrast. Hanse Institut for Advanced Study, Delmenhorst, Germany, March 6-9.

5. Dizertaţie:
Chekola MG. (2005). Gestational weight gain as a risk factor for hypertensive disorders of pregnancy. Teza de doctorat, Universitatea din Craiova.

6. Articole/carţi în presă:
Morrison M, Tay L, Diener L. Congenital cerebral palsy and prenatal exposure to self-reported maternal infections, fever, or smoking. International Journal of Gynecology & Obstetrics, in press.

7. Articole publicate într-un jurmal on-line:
Hirst JE, Ha LTT, Jeffery HE. (2008). The use of fetal foot length to determine stillborn gestational age in Vietnam. International Journal of Gynecology & Obstetrics, 116(1), 22-25. Disponibil la
http://www.ijgo.org/article/S0020-7292(11)00489-9/abstract© 2008-2019 revistaginecologia.ro. All rights reserved
created by if else factory