REVISTA DE EDUCATIE MEDICALA CONTINUA DEDICATA GINECOLOGILOR,
OBSTETRICENILOR, MOASELOR SI ASISTENTILOR MEDICALI DIN ROMANIA

<- Home <- Arhive <- Anul 1, Nr. 1, March 2013RevistaGinecologia1(1)32-33(2013)
© VERSA PULS MEDIA, S.R.L.


Insuficienţa ovariană prematură

O.M. Bodean, O. Munteanu, L. Rădulescu, D.C. Secară, M.M. Cîrstoiu


Rezumat: Introducere. Insuficienţa ovariană precoce (IOP) semnifică îmbătrânirea prematură a ovocitelor, cu scăderea rezervei ovariene, rărirea sau chiar dispariţia menstrelor la o femeie anterior normal menstruată, cu vârsta sub 40 de ani. Odată diagnosticată, pe baza unor criterii clinice și paraclinice, reprezintă o cauză importantă de infertilitate, mai ales în condiţiile în care femeile amână tot mai mult vârsta obţinerii unei sarcini. Material și metodă. În lucrarea de faţă am comparat experienţa noastră în ceea ce privește cazurile de IOP întâlnite in Spitalul Universitar de Urgenţă București în perioada ianuarie 2011 - ianuarie 2013 cu datele din literatura de specialitate. Rezultate. În clinica noastră au fost diagnosticate 27 paciente cu insuficienţă ovariană precoce spontană, care s-au prezentat în special invocând dificultatea obţinerii unei sarcini. Concluzii. Principala consecinţă a IOP, cea care are un prim impact emoţional foarte mare asupra pacientei, este infertilitatea. Ca procent, 1% din femeile cu vârsta sub 40 de ani sunt diagnosticate cu IOP, uneori acestea fiind slab informate despre consecinţele și atitudinea corectă în faţa acestei boli și a fiecărui caz în parte.
Cuvinte cheie: insuficienţă ovariană precoce, menopauză timpurie, infertilitate

Full Text in PDF
© 2008-2024 revistaginecologia.ro. All rights reserved
created by if else factory